Tuntuuko kuormitus kehossasi? Kaipaatko arkeesi yksinkertaista stressinpurkumenetelmää? Haluatko syventää kehoyhteyttä tai itsetuntemusta aivan uudella tavalla?

Tule omaksumaan yksinkertainen TRE -menetelmä, joka on kehollinen ja kokonaisvaltainen stressinpurkumenetelmä. TRE auttaa meitä kohtaamaan, purkamaan ja päästämään irti niistä kuormituksista, joita emme enää tarvitse.

TRE -stressinpurkumenetelmän aloituskurssit järjestetään Nurmijärvellä. Tilauksesta toteutan kursseja myös muualla sekä tarjoan yksilöohjausta. TRE purkaa stressiä, kuormitusta ja jumiutuneita kokemuksia tärinän sekä erilaisten liikkeiden avulla.

Eveliina Isopahkala (Sertifioitu TRE - ohjaaja. Trauma, stress and tension releasing exercises)

Haluatko astua seuraavalle tasolle omassa paranemis- tai eheytymisprosessissasi? Siirtyä mielitasolta (järkeilystä, analysoimisesta ja ratkaisujen etsimisestä) kohti syvimpiä tunteita ja kokemuksia, niiden vapautumista ja kehon tasapainottumista.

TRE tulee sanoista Trauma, stress and tension releasing exercises eli traumaa, stressiä ja jännityksiä vapauttavia harjoituksia. Minun elämääni TRE on tullut jäädäkseen!

TRE on tuonut mukanaan vahvempaa kehoyhteyttä, tunteiden purkamista, vapautumista kehomuistiin ja mieleen jääneistä ikävistä kokemuksista sekä läsnäoloa ja laajempaa ymmärrystä keho-mieli tietoisuudesta. Lisäksi se on auttanut kehoa pitämään itseään tasapainossa.

Kehoni on oppinut päästämään irti päivän kuormituksista aina, kun annan sille tilan tehdä niin.

Pohditko, voisiko TRE sopia sinun tilanteeseesi? Tunnistatko jotain seuraavista itsessäsi?

 • Rasitusta, ylivirittäytyneisyyttä, väsymystä tai lamaantumisen tunnetta?
 • Jännitystä, jännitteitä, lukkoja tai kipuja, joista et ole päässyt eroon ja jotka aktivoituvat yhä uudelleen?
 • Tunteita, jotka ovat patoutuneet jonnekin tai tuntuvat jäävän jumiin?
 • Sinun on vaikea olla läsnä kehossasi tai ylipäätään läsnä eri tilanteissa?
 • Sinulla on halu vahvistaa kehoyhteyttä ja ylipäätään syventää yhteyttä itseesi!

Jos edellä mainituista yksikin kolahtaa yhtään sinuun, olet oikeassa paikassa!

Jotta saat paremman käsityksen siitä, mikä on mahdollista, kerron lyhyesti mitä TRE -menetelmä on…

Itse olen päässyt vapauttamaan omasta kehostani mm. kehon jännityksiä, tunteita ja alas painettuja kokemuksia.

Kehollamme on luontainen kyky ja pyrkimys tasapainottaa itseään, kun annamme sille mahdollisuuden.

Voimme käynnistää TRE -menetelmän avulla luontaisen paranemisprosessin, jolloin keho pystyy hiljalleen itse lähteä purkamaan sinne kasaantuneita tunteita, lihasjännityksiä ja kuormituksia.

Menetelmä käynnistää paranemisprosessin hermostoperäisen tärinän avulla.

Tärinä perustuu ihmisen spontaaniin, biologiseen ja neurologiseen kykyyn palautua stressaavista tilanteista. Sillä on luontainen kyky tasapainottaa meitä lukkiutuneesta ja kuormittuneesta tilasta, kohti luottavaisempaa ja avoimempaa tilaa. Se ohjaa meitä kehon omaan viisauteen. 

Aluksi tärinä etenee kevyesti purkaen "pinnallisempia" kehon jännitteitä, mutta hiljalleen harjoittelun myötä syventyen ja etsien syviä ja kroonisia lihasjännityksiä. Joskus avautumisprosessi nostaa esiin myös tukahdutettuja tunteita ja menneisyyden kokemuksia. Tällöin näidenkin on mahdollisuus parantua ja nousta tietoisuuteesi kohdattaviksi.

Matkan on mahdollisuus syventyä kontaktissa ja turvallisessa ohjauksessa. Siksi ohjaajan apu, läsnäolo ja tuki on tärkeää aika-ajoin, vaikka menetelmän omaksuukin aluksi omaan käyttöönsä.

TRE -stressinpurkumenetelmän avulla on mahdollisuus purkaa jopa läpi elämän mukana kulkeneita kuormituksia ja traumoja, jotka näkyvät mm. syvinä lihasjännityksinä, suojautumisena tai hermostoperäisenä stressinä.

Hanna

"Olen kiitollinen, että opetit minulle TRE menetelmän. Kehoni oppi sen heti ja nyt tärinä alkaa kun vain annan sille luvan. On ihana huomata miten keho on viisas ja osaa purkaa jännityksiä juuri oikeasta paikasta.

Minulla on ollut pallean ja vatsan alueella paljon jännitystä lapsesta asti.
Jo muutaman TRE kerran jälkeen huomasin kuinka pallean alue alkoi rentoutua. Näen sen selkeänä muutoksena kehossa. Aikaisemmin kylkiluut olivat todella ulkonevat ja kireys näkyi ja tuntui. Nyt kylkiluut ovat aivan kuin löytäneet oman paikkansa ja pallean alueelle on tullut tilaa ja pehmeyttä."

Miten menetelmä toimii?

TRE -menetelmän tai niin kutsutun “tärinäterapian” avulla käynnistämme kehon oman paranemisprosessin hermostoperäisen tärinän avulla. Tärinä ja moninaiset liikkeet purkavat kehoon muodostuneita jännitteitä

Tärinä käynnistetään lantion alueelta, jossa sijaitsee tärkeitä taistele ja pakene -lihaksia. Tällä alueella on myös lantion alueen iso hermopunos, joka on suoraan yhteyksissä autonomiseen hermostoon. Tämän hermopunoksen kautta meillä kulkee tieto uhkasta aivoille ja tietoisuuteen.

TRE- harjoittelu rauhoittaa autonomista hermostoa, antaen viestin aivoille uhkan poistumisesta.

TRE:n tavoite on purkaa stressiä, eikä hallita sitä. TRE- harjoitusta ei voida myöskään kohdistaa tiettyyn asiaan, vaan keho tekee sen, minkä tekee.

Tulet kuitenkin usein huomaamaan, kuinka viisas kehomme on. Useimmiten se vapauttaa juuri sieltä jännitystä ja kuormitusta, mikä sillä hetkellä on tarpeellista tai mihin kehosi ja tietoisuutesi sillä hetkellä on valmis.

Lopulta meidän ei mielitasolla tarvitse edes olla tietoisia siitä, mitä kehomme sillä hetkellä purkaa.

TRE -harjoittelu ohjaa meitä kehon omaan viisauteen ja auttaa meitä takaisin avoimempaan, luonnollisempaan ja luottavaisempaan tilaan. Kehon rentoutuessa, myös mieli rentoutuu. Näin avautuu tilaa mahdollisesti myös uusille tunteille ja tietoisuuden laajentumiselle.

Kenelle TRE -menetelmä sopii?

Menetelmä soveltuu kaikille, jotka haluavat tukea luonnollisella tavalla omaa hyvinvointia ja auttaa kehoaan palautumaan erilaisista kuormituksista. TRE sopii niille, joilla on normaali fyysinen ja psyykkinen terveydentila ja joille TRE-liikkeiden tekeminen on mahdollista. TRE liikkeitä pystytään myös soveltamaan tilanteen ja toimintakyvyn mukaan. Ole yhteyttä ohjaajaan, jos fyysinen toimintakykysi mietityttää kurssille osallistumisessa.

Avautumisprosessi saattaa edetessään joskus nostaa esiin myös tukahdutettuja tunteita tai menneisyyden kokemuksia. Tällöin niidenkin on mahdollisuus parantua ja nousta tietoisuuteesi kohdattaviksi. Siksi TRE sopii hyvin itsetuntemuksesta ja kehoyhteydestä kiinnostuneille sekä erilaisten terapioiden tai henkisen valmennuksen rinnalle. Se on helppo keino oppia päästämään irti stressaavista tilanteista ja oppia itsestään lisää.

Toisilla prosessi etenee kokonaan ilman tunnekokemuksia, tuoden mukanaan vain kokonaisvaltaista rentoutumista ja rauhaa.

TRE ei sovellu:

 • välittömästi leikkausten tai vakavien sairauksien, esim. sydäninfarktin tai syöpäleikkauksen/ -diagnoosin jälkeen
 • epilepsiaa sairastaville, psykooseista tai skitsofreniasta kärsiville
 •  vakavista mielenterveysongelmista kärsiville
 • TRE:n aloittamista ei myöskään suositella raskaana oleville
 • Jos olet epävarma oman tilanteesi suhteen, ota yhteyttä ja/tai konsultoi lääkäriäsi

Nainen 26v.

"Kun tulin paikalle, tuntui helpolta olla vaikka vireystila tuntuikin siltä, että ei oikeen jaksa pinnistellä sosiaalisuuden kanssa, ollakseen pirteä ja keskusteleva. Oli helppo olla mukana omana itsenä, ilma kuoria.
Alkuun sai sopivasti teoria opetusta, joka se antoi jo monta selitystä hallitsemattomille tärinäkohtauksilleni. Ymmärsin, että kehoni purkaa tärinän kautta kuormaa, kun jaksamisen mitta oli täynnä.
Harjoiteltiin kaksi eri tyyliä täristellä. Oli luottavainen ja turvallinen olo Eveliinan opissa. Opit sain kotiin mukaan ja olenkin voinut sen jälkeen itsenäisesti täristellä, kun rinnassa alkaa tuntua puristusta tai muita merkkejä siitä, että kehon tarvitsisi päästää irti kuormasta.
Stressinpurkumenetelmän tiedostaminen vapautti mieleni ja sen opettelu vapauttaa kehoni stressistä, paineesta ja vihasta.
Lämmin suositus."

TRE -menetelmän koettuja hyötyjä:

 • Parempi uni
 • Lisää kehoyhteyttä, läsnäoloa ja ymmärrystä
 • Vähemmän huolia, stressiä ja ahdistusta
 • Enemmän energiaa ja kestävyyttä
 • Vähemmän traumaperäisen stressihäiriön oireita 
 • Vähemmän lihas- ja selkäsärkyjä
 • Lisääntynyt notkeus
 • Parantunut impulssikontrolli ja tunteiden hallinta
 • Vähemmän vanhojen vammojen tai kroonisten sairauksien aiheuttamia haittoja

Mutta katsotaanpa vielä vähän TRE:n taustaa..

TRE tulee sanoista Trauma, (Stress) or Tension Releasing Exercises.  Traumaa, stressiä ja jännitystä vapauttavia harjoituksia.

TRE -menetelmän kehittäjä on David Berceli, joka on kansainvälisesti tunnettu stressin ja traumanhoidon asiantuntija. Hän on opettanut ja kehittänyt TRE:tä yli 20 vuoden ajan.

Menetelmä pohjautuu siihen ymmärrykseen, että ihmisellä on kehossaan sisäsyntyinen kyky traumaattisista kokemuksista palautumiseen. TRE harjoitusten aiheuttama tärinä on puhtaasti osa kehon luonnollista mekanismia.

Traumaattinen tilanne kohottaa elimistömme vireystilaa. Jos tätä energialatausta estetään vapautumasta tai se jää vapautumasta, se tallentuu kehon biologis-hermostollis-fyysiseen tietoisuuteen pysyvänä jännitystilana.

Bercelin mukaan, monet liikuntamuodot vapauttavat kehon pintatason jännitystä, mutta eivät tavoita lihaskudosten syvimpiä osia. TRE puolestaan pääsee käsiksi myös näihin syvempiin kehon jännitystiloihin.

TRE -prosessin eteneminen on hyvin yksilöllistä ja jokaisen matka on uniikki.

Hanna

"Kiitos vielä kurssista! Kokemus oli vahva ja juuri sitä mitä tarvitsen. Olen tullut elämässäni nyt siihen pisteeseen, että on aika vihdoin keskittyä itseeni ja omiin syvälle painettuihin tuntemuksiini."

Mitä kurssi pitää sisällään? :

 • Info-osuus, jossa käydään läpi teoriapohjaa menetelmästä ja sen taustaa
 • Käydään läpi TRE:n aloitusliikkeet, jotka valmistavat tärinälle
 • Harjoitellaan kaksi eri tyyliä täristä sekä erilaisia variaatioita näistä
 • Tarjolla teetä ja pientä purtavaa
 • Kuulet ohjaajan kokemuksia TRE:stä
 • Jokainen saa mahdollisuuden jakaa kokemustaan ryhmässä juuri sen verran, kun kokee tarpeelliseksi
 • Tauon aikana mahdollisuus rentoon jutusteluun ohjaajan ja muiden osallistujien kanssa

Tulevia kursseja stressinpurkumenetelmän aloittamiseen ja oppimiseen Nurmijärvellä:

 • Elokuussa perjantaina 18.8 klo 17:30 (TÄYNNÄ)
 • Syyskuussa perjantaina 15.9 klo 17:30 (TÄYNNÄ)
 • Lokakuussa maanantaina 9.10 klo 17:30 (TÄYNNÄ)
 • Tässä kaikki tämän vuoden kurssit. Varaathan paikkasi ajoissa, jotta ehdit mukaan!
 •  ❗ TRE:n yksilö-ohjaukseen voi tiedustella aikoja tammikuulle 2024 eteenpäin sähköpostilla:  eveliina(at)kohtimerkitysta.fi. (Yksilövalmennuksen kesto 1h -1h 15min.)

Kurssin kesto 2 - 2,5 tuntia

Hinta: 

100€ (sisältää alv. 24%) 

Maksu MobilePay maksulla paikan päällä tai laskulla etukäteen sähköpostiin. Ilmoitathan varauksen yhteydessä, kumman maksutavan haluat.

Klikkaamalla alla olevaa linkkiä pääset varaamaan paikkasi kevään seuraaville stressipurkumenetelmän kursseille. Valitse itsellesi sopiva päivämäärä. Yhdelle kurssipäivälle osallistuminen riittää.

Lämpimästi tervetuloa oppimaan tämä helppo ja yksinkertaisen stressinpurkumenetelmä!

Nähdään pian!
Eveliina Isopahkala
Sertifioitu TRE-ohjaaja, Kognitiivinen lyhytterapeutti, keho- ja tunneyhteyden valmentaja.

P.S. Sinun ei tarvitse tuskailla minkään asian kanssa yksin. Voit aina laittaa viestiä, jos jokin asia askarruttaa sinua.

P.P.S. Mikäli mieleesi tulee mitä tahansa kysymyksiä, tavoitat minut sähköpostitse: eveliina(at)kohtimerkitysta.fi

>